Publications

I’m in ResearchGate.

Peer-reviewed journal articles:

Kylä-Laaso, M. and Koskinen Sandberg, P. (in press) Affective institutional work and ordoliberal governance: Gender equality in the parliamentary debates on the Competitiveness Pact in Finland. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Saari, M., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (online ahead of print)  Implementing equal pay policy: Clash between gender equality and corporatism. Social Politics. Open Access.

Elomäki, A., Koskinen Sandberg, P., Kantola, J. and Saari, M. (2019) Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2017. Sosiologia, 2/2019

Koskinen Sandberg, P. and Saari, M. (2019) Sisters (Can’t) Unite! Wages as Macro-Political, and the Gendered Power Orders of Corporatism. Gender, Work & Organization, 26:5, 633-649. Open Access.

Koskinen Sandberg, P. (2018) The Corporatist Regime, Welfare State Employment, and Gender Pay Inequity. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 26:1, 36-52

Koskinen Sandberg, P., Törnroos, M. and Kohvakka, R. (2018) The institutionalised undervaluation of women’s work. The case of local government sector collective agreements. Work, Employment and Society, 32:4, 707–725.                                   (Nominated for 2019 SAGE Prize for Innovation/Excellence).

Koskinen Sandberg, P. (2017) Intertwining gender inequalities and gender-neutral legitimacy in job evaluation and performance-related pay. Gender, Work and Organization, 24:2, 156-170.

Koskinen Sandberg, P. (2016) Non-decision making in the reform of equal pay policy- The case of Finnish gender equality legislation. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 35:4, 280-295.

Husu, L. and Koskinen, P. (2010): Gendering Excellence in Technological Research: A Comparative European Perspective. Journal of Technology, Management and Innovation. 2010, 5:1, 127-139.

Edited books and special issues:

Kantola, J., Koskinen Sandberg, P.  and  Ylöstalo, H. (eds.) (2020) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin [U-turns of Gender Equality Policy]. Helsinki: Gaudeamus.

Book chapters:

Koskinen Sandberg, P. (2020) Korporatistinen järjestelmä ja samapalkkaisuuden politiikka. Teoksessa Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. & Ylöstalo, H. (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Kantola, J. , Koskinen Sandberg, P. and  Ylöstalo. (2020) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutokset. In Kantola, Johanna & Koskinen Sandberg, Paula & Ylöstalo, Hanna (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Kantola, J.,  Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2020) Kriittinen tasa-arvolukutaito. In Kantola, Johanna & Koskinen Sandberg, Paula & Ylöstalo, Hanna (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Koskinen Sandberg, P. (2018) Sukupuolten rakenteellinen palkkaero- historian havinaa, työmarkkinapolitiikka vai yksilöllisiä valintoja? Teoksessa Michelsen, T., Reijula, K., Ala-Mursula, L. Räsänen, K. ja Uitti, J. (toim.) Työelämän perustietoa. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Koskinen Sandberg, P. (2015) ”Onpa hienoa, että olet heti saanut kirjoitettua jotain! Oletuksia jatko-opiskelijan osaamisesta ja elämästä”. In Räsänen, K. (ed.) Tutkija, hyvä ja paha-esseitä akateemisesta työstä. Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 4/2015.

Non-refereed academic texts:

Ojala, S., Koskinen Sandberg, P., and Mustosmäki, A. (2019) Ilkka Insinöörille 13 000 euroa Sari Sairaanhoitajaa enemmän? Sukupuolten ansioerojen kaventaminen vaatii aktiivista ohjausta. Yhteiskuntapolitiikka.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:4, 215-217.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:3, 149-151.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:2, 77-70.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:1, 1-3.

Koskinen Sandberg, P. (2016) Palkkojen sukupuolittunut politiikka. Lectio praecursoria published in Sukupuolentutkimus, 4/2016.

Doctoral dissertation:

VäikkäriKoskinen Sandberg, P. (2016) The Politics of Gender Pay Equity- Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation and Non-Decision Making. Publications of the Hanken School of Economics No. 305, Helsinki

Conference proceedings:

Husu, L. and Koskinen, P. (2010): “What does it take to get to the top? Women at the top of technological research”. In: Godfroy-Genin, Ann-Sophie (ed.): Women in Engineering and Technology Research. Berlin: Lit Verlag 2010, pp. 303-326.

Research reports:

Koskinen Sandberg, P. (2019) Samapalkkaisuuden politiikka korporatistisessa järjestelmässä. In Viitamaa-Tervonen, O., Bruun, N., Nummijärvi, A., Nousiainen, K., & Koskinen Sandberg, P. (2019). Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön muistioita ja raportteja, 2019:28.

Elomäki, A., Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2018) Tasa-arvopolitiikan toteuttaminen Suomessa 2010-luvulla (Appendix 3). In Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Tasa-arvojulkaisuja 2018:4. Helsinki: Ombudsman for Equality, 147-177.

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese, I., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen, P., Jyrkinen, M., Gustavsson, M. and Hirvonen, P. (2015): Opening up opportunities for gender equality-The final report of Women’s Careers project. Hanken School of Economics Research Reports, Helsinki.

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese, I., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen, P., Jyrkinen, M., Gustavsson, M. and Hirvonen, P. (2015): Tasa-arvon mahdollisuuksia avaamassa. NaisUrat-hankkeen loppuraportti. Hanken School of Economics Research Reports, Helsinki.

Koskinen, P. (2012): Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012:22, Helsinki.

Ikävalko H., Karppinen V., Kohvakka R., Koskinen P., Nylander M., and Wallin T. (2011) Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:18, Helsinki.

Ikävalko H., Karppinen V., Kohvakka R., Koskinen P., Nylander M., and Wallin T. (2012) Tasa-arvoa palkkaukseen. Havaintoja palkkausjärjestelmien kehittämisestä TAPAS –hankkeessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012:3, Helsinki.

For general audience:

Koskinen Sandberg, P. (2019) Sukupuolten palkkaero on (työmarkkina)politiikkaa. Ilmiö-Sosiologinen media.

Koskinen Sandberg, P. and Kohvakka, R. (2019) The institutionalised undervaluation of women’s work: what can we do about it? LSE Business Review.

Koskinen Sandberg, P. (2018) Lastentarhanopettajien palkat, palkkakartelli ja #eileikkirahaa-kansanliike. Published in Politiikasta.fi

Koskinen Sandberg, P. (2017) Palkkaus on poliittista ja sukupuolittunutta. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.

Saari, M. and Koskinen Sandberg, P. (2017) Samapalkkaisuuden politiikka – monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen. Talous & Yhteiskunta, 1/2017.

Koskinen Sandberg, P. (2017) Palkkaeriarvoisuus on juurtunut sopimusjärjestelmäämme. Blog for Gender Equality Deficit (Tasa-arvovaje)

Koskinen, P. and Kohvakka, R. (2010): Sukupuolten palkkaerojen juuret historiassa. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.