Publications

I’m in ResearchGate.

Peer reviewed journal articles:

Kylä-Laaso, M., Koskinen Sandberg, P. and Hokkanen, J. (2021) Gender equality and the feminised public sector in the affective struggles over the Finnish Competitiveness Pact. Gender, Work & Organization, 28:4, 1507-1523.

Koskinen Sandberg, P. (2021) Wage politics and feminist solidarity: The case of a cartel regarding early education teachers’ wages in the Finnish capital area. Gender, Work & Organization, 28:3, 973-991.

Saari, M., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (2021)  Implementing equal pay policy: Clash between gender equality and corporatism. Social Politics, 28:2, 265–289. Open Access.

Elomäki, A., Mustosmäki, A., and Koskinen Sandberg, P. (2021) The sidelining of gender equality in a corporatist and knowledge-oriented regime: The case of failed family leave reform in Finland. Critical Social Policy, 41: 2, 2021, 294–314. Open Access.

Kylä-Laaso, M. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Affective institutional work and ordoliberal governance: Gender equality in the parliamentary debates on the Competitiveness Pact in Finland. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:2, 86-98. Open Access.

Elomäki, A., Mustosmäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Kamppailuja merkityksistä, kustannuksista ja vaikutusvallasta – Juha Sipilän hallituksen perhevapaauudistuksen kaatuminen kolmikantaisen tasa-arvopolitiikan näkökulmasta. Politiikka, 62:1, 33-55. Open Access.

Koskinen Sandberg, P. and Saari, M. (2019) Sisters (Can’t) Unite! Wages as Macro-Political, and the Gendered Power Orders of Corporatism. Gender, Work & Organization, 26:5, 633-649. Open Access.

Elomäki, A., Koskinen Sandberg, P., Kantola, J. and Saari, M. (2019) Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2017. Sosiologia, 2/2019

Koskinen Sandberg, P., Törnroos, M. and Kohvakka, R. (2018) The institutionalised undervaluation of women’s work. The case of local government sector collective agreements. Work, Employment and Society, 32:4, 707–725.                                   (Nominated for 2019 SAGE Prize for Innovation/Excellence).

Koskinen Sandberg, P. (2018) The Corporatist Regime, Welfare State Employment, and Gender Pay Inequity. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 26:1, 36-52. Open Access.

Koskinen Sandberg, P. (2017) Intertwining gender inequalities and gender-neutral legitimacy in job evaluation and performance-related pay. Gender, Work and Organization, 24:2, 156-170.

Koskinen Sandberg, P. (2016) Non-decision making in the reform of equal pay policy- The case of Finnish gender equality legislation. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 35:4, 280-295.

Husu, L. and Koskinen, P. (2010): Gendering Excellence in Technological Research: A Comparative European Perspective. Journal of Technology, Management and Innovation. 2010, 5:1, 127-139.

Peer-reviewed book chapters and conference proceedings:

Conley, H. and Koskinen Sandberg, P. (2023) Introduction: Gender and Public Sector Employment. In Conley, H. and Koskinen Sandberg, P. (eds.) Handbook on Gender and Public Sector Employment. Edward Elgar.

Conley, H. and Koskinen Sandberg, P. (2023) Regulating Women’s Pay in Finland and the UK – The Role of the Public Sector. In Conley, H. and Koskinen Sandberg, P. (eds.) Handbook on Gender and Public Sector Employment. Edward Elgar.

Koskinen Sandberg, P., Elomäki, A., Mustosmäki, A., and Kantola, J. (2022) Is Finnish corporatism reconfiguring, and is it good for gender equality? In Elomäki, A., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (eds). Social partners and gender equality: Change and continuity in gendered corporatism in Europe. Palgrave MacMillan.

Elomäki, A., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (2022) Gender, power and corporatism. In Elomäki, A., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (eds). Social partners and gender equality: Change and continuity in gendered corporatism in Europe. Palgrave MacMillan.

Elomäki, A., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (2022) Conclusions on Social Partners and Gender Equality in Europe. In Elomäki, A., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (eds). Social partners and gender equality: Change and continuity in gendered corporatism in Europe. Palgrave MacMillan.

Koskinen Sandberg, P. (2020) Korporatistinen järjestelmä ja samapalkkaisuuden politiikka. Teoksessa Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. & Ylöstalo, H. (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Kantola, J. , Koskinen Sandberg, P. and  Ylöstalo. (2020) Tasa-arvopolitiikka muutoksessa. In Kantola, Johanna & Koskinen Sandberg, Paula & Ylöstalo, Hanna (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Husu, L. and Koskinen, P. (2019)* Płeć a obszary doskonałości w badaniach technicznych i inżynieryjnych: porównanie europejskie. In Renata Siemienska (ed.) Kariery akademickie kobiet i mężczyzn: Różne czy podobne? , Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka, 29-50

Husu, L. and Koskinen, P. (2010): “What does it take to get to the top? Women at the top of technological research”. In: Godfroy-Genin, Ann-Sophie (ed.): Women in Engineering and Technology Research. Berlin: Lit Verlag 2010, pp. 303-326.

Edited books and special issues:

Conley, H. and Koskinen Sandberg, P. (eds.) (2023) Handbook on Gender and Public Sector Employment. Edward Elgar.

Elomäki, A., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (eds) (2022). Social partners and gender equality: Change and continuity in gendered corporatism in Europe. Palgrave MacMillan.

Elomäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Feminist perspectives on the economy within transforming Nordic welfare states. Special Issue of NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:2.

Kantola, J., Koskinen Sandberg, P.  and  Ylöstalo, H. (eds.) (2020) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin [U-turns of Gender Equality Policy]. Helsinki: Gaudeamus.

Non-refereed academic texts:

Oikkonen, V., Homanen, R., Kolehmainen, M. and Koskinen Sandberg, P. (2021) Vuoden 2020 Sukupuolentutkimuksen päivät feministisiä tulevaisuuksia kartoittamassa! (Mapping feminist futures in 2020 Gender Studies Conference). Sukupuolentutkimus 1/2021.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:4, 271-272.

Elomäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Editorial: Feminist perspectives on the economy within transforming Nordic welfare states. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:2, 81-85.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2020) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:1, 1-3.

Kantola, J.,  Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2020) Kriittinen tasa-arvolukutaito. In Kantola, Johanna & Koskinen Sandberg, Paula & Ylöstalo, Hanna (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Ojala, S., Koskinen Sandberg, P., and Mustosmäki, A. (2019) Ilkka Insinöörille 13 000 euroa Sari Sairaanhoitajaa enemmän? Sukupuolten ansioerojen kaventaminen vaatii aktiivista ohjausta. Yhteiskuntapolitiikka, 5-6 2019.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:4, 215-217.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:3, 149-151.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:2, 77-70.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:1, 1-3.

Koskinen Sandberg, P. (2018) Sukupuolten rakenteellinen palkkaero- historian havinaa, työmarkkinapolitiikka vai yksilöllisiä valintoja? Teoksessa Michelsen, T., Reijula, K., Ala-Mursula, L. Räsänen, K. ja Uitti, J. (toim.) Työelämän perustietoa. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Koskinen Sandberg, P. (2016) Palkkojen sukupuolittunut politiikka. Lectio praecursoria published in Sukupuolentutkimus, 4/2016.

Koskinen Sandberg, P. (2015) ”Onpa hienoa, että olet heti saanut kirjoitettua jotain! Oletuksia jatko-opiskelijan osaamisesta ja elämästä”. In Räsänen, K. (ed.) Tutkija, hyvä ja paha-esseitä akateemisesta työstä. Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 4/2015.

Theses:

Väikkäri

Koskinen Sandberg, P. (2016) The Politics of Gender Pay Equity- Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation and Non-Decision Making. Publications of the Hanken School of Economics No. 305, Helsinki

Koskinen, P. (2005) Eurooppaan töihin? Tutkimus vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen kiinnostuksesta eurooppalaisia työmarkkinoita kohtaan. (English: Is working in Europe tempting? A study of recent graduates and their interest towards the European labour market.) Master’s thesis, University of Turku.

Research reports:

Elomäki, A., Koskinen Sandberg, P., Räsänen, T., Simanainen, M. and Jurva, R. (2022) Koronakriisiin vastaava päätöksenteko ja talouspolitiikka. In Mesiäislehto, M., Elomäki, A., Kivipelto, M., Närvi, J., Räsänen, T., Sutela, H., and Kärkkäinen, E. (eds.) Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:46.

Koskinen Sandberg, P. (2019) Samapalkkaisuuden politiikka korporatistisessa järjestelmässä. In Viitamaa-Tervonen, O., Bruun, N., Nummijärvi, A., Nousiainen, K., & Koskinen Sandberg, P. (2019). Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön muistioita ja raportteja, 2019:28.

Elomäki, A., Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2018) Tasa-arvopolitiikan toteuttaminen Suomessa 2010-luvulla (Appendix 3). In Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Tasa-arvojulkaisuja 2018:4. Helsinki: Ombudsman for Equality, 147-177.

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese, I., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen, P., Jyrkinen, M., Gustavsson, M. and Hirvonen, P. (2015): Opening up opportunities for gender equality-The final report of Women’s Careers project. Hanken School of Economics Research Reports, Helsinki.

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese, I., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen, P., Jyrkinen, M., Gustavsson, M. and Hirvonen, P. (2015): Tasa-arvon mahdollisuuksia avaamassa. NaisUrat-hankkeen loppuraportti. Hanken School of Economics Research Reports, Helsinki.

Koskinen, P. (2012): Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012:22, Helsinki.

Ikävalko H., Karppinen V., Kohvakka R., Koskinen P., Nylander M., and Wallin T. (2011) Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:18, Helsinki.

Ikävalko H., Karppinen V., Kohvakka R., Koskinen P., Nylander M., and Wallin T. (2012) Tasa-arvoa palkkaukseen. Havaintoja palkkausjärjestelmien kehittämisestä TAPAS –hankkeessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012:3, Helsinki.

Koskinen, P. (2005): Working in Europe?: Views of Finnish Graduates on the European Labour Markets. Ministry of Labour, Helsinki.

For general audience:

Koskinen Sandberg, P. (2020) Koronakriisi teki naisten tekemän työn arvon näkyväksi. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Elomäki, A., Mustosmäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Radikaalin perhevapaauudistuksen haasteet. Politiikasta.

Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2020) Kriittinen tasa-arvolukutaito paljastaa yhteiskunnan eriarvoisuuden koronapandemiassa. Politiikasta.

Koskinen Sandberg, P. (2019) Sukupuolten palkkaero on (työmarkkina)politiikkaa. Ilmiö-Sosiologinen media.

Koskinen Sandberg, P. and Kohvakka, R. (2019) The institutionalised undervaluation of women’s work: what can we do about it? LSE Business Review.

Koskinen Sandberg, P. (2018) Lastentarhanopettajien palkat, palkkakartelli ja #eileikkirahaa-kansanliike. Published in Politiikasta.fi

Koskinen Sandberg, P. (2017) Palkkaus on poliittista ja sukupuolittunutta. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.

Saari, M. and Koskinen Sandberg, P. (2017) Samapalkkaisuuden politiikka – monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen. Talous & Yhteiskunta, 1/2017.

Koskinen Sandberg, P. (2017) Palkkaeriarvoisuus on juurtunut sopimusjärjestelmäämme. Blog for Gender Equality Deficit (Tasa-arvovaje)

Koskinen, P. and Kohvakka, R. (2010): Sukupuolten palkkaerojen juuret historiassa. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.

*Translated, previously published as Husu, L. and Koskinen, P. (2010) Gendering excellence in technological research: a comparative European perspective, Journal of technology management & innovation 5:1, 127-139.