Publications

I’m in ResearchGate.

Peer reviewed journal articles:

Kylä-Laaso, M., Koskinen Sandberg, P. and Hokkanen, J. (in press) Gender equality and the feminised public sector in the affective struggles over the Finnish Competitiveness Pact. Gender, Work & Organization.

Koskinen Sandberg, P. (in press) Wage politics and feminist solidarity: The case of a cartel regarding early education teachers’ wages in the Finnish capital area. Gender, Work & Organization. DOI: 10.1111/gwao.12628

Saari, M., Kantola, J. and Koskinen Sandberg, P. (in press)  Implementing equal pay policy: Clash between gender equality and corporatism. Social Politics. Open Access.

Elomäki, A., Mustosmäki, A., and Koskinen Sandberg, P. (2021) The sidelining of gender equality in a corporatist and knowledge-oriented regime: The case of failed family leave reform in Finland. Critical Social Policy, 41: 2, 2021, 294–314. Open Access.

Kylä-Laaso, M. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Affective institutional work and ordoliberal governance: Gender equality in the parliamentary debates on the Competitiveness Pact in Finland. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:2, 86-98. Open Access.

Elomäki, A., Mustosmäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Kamppailuja merkityksistä, kustannuksista ja vaikutusvallasta – Juha Sipilän hallituksen perhevapaauudistuksen kaatuminen kolmikantaisen tasa-arvopolitiikan näkökulmasta. Politiikka, 62:1, 33-55. Open Access.

Koskinen Sandberg, P. and Saari, M. (2019) Sisters (Can’t) Unite! Wages as Macro-Political, and the Gendered Power Orders of Corporatism. Gender, Work & Organization, 26:5, 633-649. Open Access.

Elomäki, A., Koskinen Sandberg, P., Kantola, J. and Saari, M. (2019) Työmarkkinajärjestöt valtiollisen tasa-arvopolitiikan tyhjiötä täyttämässä? Työmarkkinakeskusjärjestöjen tasa-arvoulostulot vuosina 2010-2017. Sosiologia, 2/2019

Koskinen Sandberg, P., Törnroos, M. and Kohvakka, R. (2018) The institutionalised undervaluation of women’s work. The case of local government sector collective agreements. Work, Employment and Society, 32:4, 707–725.                                   (Nominated for 2019 SAGE Prize for Innovation/Excellence).

Koskinen Sandberg, P. (2018) The Corporatist Regime, Welfare State Employment, and Gender Pay Inequity. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 26:1, 36-52. Open Access.

Koskinen Sandberg, P. (2017) Intertwining gender inequalities and gender-neutral legitimacy in job evaluation and performance-related pay. Gender, Work and Organization, 24:2, 156-170.

Koskinen Sandberg, P. (2016) Non-decision making in the reform of equal pay policy- The case of Finnish gender equality legislation. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 35:4, 280-295.

Husu, L. and Koskinen, P. (2010): Gendering Excellence in Technological Research: A Comparative European Perspective. Journal of Technology, Management and Innovation. 2010, 5:1, 127-139.

Peer-reviewed book chapters and conference proceedings:

Koskinen Sandberg, P. (2020) Korporatistinen järjestelmä ja samapalkkaisuuden politiikka. Teoksessa Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. & Ylöstalo, H. (toim.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Kantola, J. , Koskinen Sandberg, P. and  Ylöstalo. (2020) Tasa-arvopolitiikka muutoksessa. In Kantola, Johanna & Koskinen Sandberg, Paula & Ylöstalo, Hanna (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Husu, L. and Koskinen, P. (2019)* Płeć a obszary doskonałości w badaniach technicznych i inżynieryjnych: porównanie europejskie. In Renata Siemienska (ed.) Kariery akademickie kobiet i mężczyzn: Różne czy podobne? , Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka, 29-50

Husu, L. and Koskinen, P. (2010): “What does it take to get to the top? Women at the top of technological research”. In: Godfroy-Genin, Ann-Sophie (ed.): Women in Engineering and Technology Research. Berlin: Lit Verlag 2010, pp. 303-326.

Edited books and special issues:

Elomäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Feminist perspectives on the economy within transforming Nordic welfare states. Special Issue of NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:2.

Kantola, J., Koskinen Sandberg, P.  and  Ylöstalo, H. (eds.) (2020) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin [U-turns of Gender Equality Policy]. Helsinki: Gaudeamus.

Non-refereed academic texts:

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:4, 271-272.

Elomäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Editorial: Feminist perspectives on the economy within transforming Nordic welfare states. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:2, 81-85.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2020) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 28:1, 1-3.

Kantola, J.,  Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2020) Kriittinen tasa-arvolukutaito. In Kantola, Johanna & Koskinen Sandberg, Paula & Ylöstalo, Hanna (eds.) Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia: Talouskriisistä tasa-arvon kriiseihin. Helsinki: Gaudeamus.

Ojala, S., Koskinen Sandberg, P., and Mustosmäki, A. (2019) Ilkka Insinöörille 13 000 euroa Sari Sairaanhoitajaa enemmän? Sukupuolten ansioerojen kaventaminen vaatii aktiivista ohjausta. Yhteiskuntapolitiikka, 5-6 2019.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:4, 215-217.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:3, 149-151.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:2, 77-70.

Koskinen Sandberg, P., Lund, R. and Suopajärvi, T. (2019) Editorial. NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27:1, 1-3.

Koskinen Sandberg, P. (2018) Sukupuolten rakenteellinen palkkaero- historian havinaa, työmarkkinapolitiikka vai yksilöllisiä valintoja? Teoksessa Michelsen, T., Reijula, K., Ala-Mursula, L. Räsänen, K. ja Uitti, J. (toim.) Työelämän perustietoa. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Koskinen Sandberg, P. (2016) Palkkojen sukupuolittunut politiikka. Lectio praecursoria published in Sukupuolentutkimus, 4/2016.

Koskinen Sandberg, P. (2015) ”Onpa hienoa, että olet heti saanut kirjoitettua jotain! Oletuksia jatko-opiskelijan osaamisesta ja elämästä”. In Räsänen, K. (ed.) Tutkija, hyvä ja paha-esseitä akateemisesta työstä. Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS, 4/2015.

Doctoral dissertation:

VäikkäriKoskinen Sandberg, P. (2016) The Politics of Gender Pay Equity- Policy Mechanisms, Institutionalised Undervaluation and Non-Decision Making. Publications of the Hanken School of Economics No. 305, Helsinki

Research reports:

Koskinen Sandberg, P. (2019) Samapalkkaisuuden politiikka korporatistisessa järjestelmässä. In Viitamaa-Tervonen, O., Bruun, N., Nummijärvi, A., Nousiainen, K., & Koskinen Sandberg, P. (2019). Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön muistioita ja raportteja, 2019:28.

Elomäki, A., Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2018) Tasa-arvopolitiikan toteuttaminen Suomessa 2010-luvulla (Appendix 3). In Tasa-arvovaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018. Tasa-arvojulkaisuja 2018:4. Helsinki: Ombudsman for Equality, 147-177.

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese, I., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen, P., Jyrkinen, M., Gustavsson, M. and Hirvonen, P. (2015): Opening up opportunities for gender equality-The final report of Women’s Careers project. Hanken School of Economics Research Reports, Helsinki.

Hearn, J., Lämsä, A-M., Biese, I., Heikkinen, S., Louvrier, J., Niemistö, C., Kangas, E., Koskinen, P., Jyrkinen, M., Gustavsson, M. and Hirvonen, P. (2015): Tasa-arvon mahdollisuuksia avaamassa. NaisUrat-hankkeen loppuraportti. Hanken School of Economics Research Reports, Helsinki.

Koskinen, P. (2012): Työelämän muutosten vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012:22, Helsinki.

Ikävalko H., Karppinen V., Kohvakka R., Koskinen P., Nylander M., and Wallin T. (2011) Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011:18, Helsinki.

Ikävalko H., Karppinen V., Kohvakka R., Koskinen P., Nylander M., and Wallin T. (2012) Tasa-arvoa palkkaukseen. Havaintoja palkkausjärjestelmien kehittämisestä TAPAS –hankkeessa. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012:3, Helsinki.

For general audience:

Koskinen Sandberg, P. (2020) Koronakriisi teki naisten tekemän työn arvon näkyväksi. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Elomäki, A., Mustosmäki, A. and Koskinen Sandberg, P. (2020) Radikaalin perhevapaauudistuksen haasteet. Politiikasta.

Kantola, J., Koskinen Sandberg, P. and Ylöstalo, H. (2020) Kriittinen tasa-arvolukutaito paljastaa yhteiskunnan eriarvoisuuden koronapandemiassa. Politiikasta.

Koskinen Sandberg, P. (2019) Sukupuolten palkkaero on (työmarkkina)politiikkaa. Ilmiö-Sosiologinen media.

Koskinen Sandberg, P. and Kohvakka, R. (2019) The institutionalised undervaluation of women’s work: what can we do about it? LSE Business Review.

Koskinen Sandberg, P. (2018) Lastentarhanopettajien palkat, palkkakartelli ja #eileikkirahaa-kansanliike. Published in Politiikasta.fi

Koskinen Sandberg, P. (2017) Palkkaus on poliittista ja sukupuolittunutta. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.

Saari, M. and Koskinen Sandberg, P. (2017) Samapalkkaisuuden politiikka – monitieteinen näkökulma sukupuolten palkkaeriarvoisuuteen. Talous & Yhteiskunta, 1/2017.

Koskinen Sandberg, P. (2017) Palkkaeriarvoisuus on juurtunut sopimusjärjestelmäämme. Blog for Gender Equality Deficit (Tasa-arvovaje)

Koskinen, P. and Kohvakka, R. (2010): Sukupuolten palkkaerojen juuret historiassa. Vieraskynä, Helsingin Sanomat.

*Translated, previously published as Husu, L. and Koskinen, P. (2010) Gendering excellence in technological research: a comparative European perspective, Journal of technology management & innovation 5:1, 127-139.